Carcinolysis teriminin tıbbi anlamı; n. Kanser hücrelerinin herhangi bir etken (röntgen ışınları, ilaç v.s.) ile tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.