Cardia teriminin tıbbi anlamı; n. Oesophagus'un mideye açıldığı yer, kardiya.