Cardiac Catheterization teriminin tıbbi anlamı; Uzun bir plastik tübün kol venasından girilerek sağ ventrikül sağ atrium ve a. pulmonalis'e sokulması.