Cardiac Crisis teriminin tıbbi anlamı; Şiddetli çarpıntı ile belirgin nöbet (Tabes dorsalis'te görülür),