Cardiac Cycle teriminin tıbbi anlamı; Kalbin aşağı yukarı 1 saniye kadar süren bir adet nabız artışına sebep olan vuruşlarının tekrarlanması;