Cardiac Index teriminin tıbbi anlamı; Vücut yüzeyinin metre karesinden 1 dakikada geçen kan miktarı;