Cardiac Monitor teriminin tıbbi anlamı; Kalb atımlarının izlenmesnide kullanılan monitör;