Cardiac Passion teriminin tıbbi anlamı; 1. Mide sancısı; 2. Kalb hastalığı.