Cardiac Valve teriminin tıbbi anlamı; Kalp kapakları (mitral, tricuspid, aortik ve pulmoner kapaklar);