Cardialgia teriminin tıbbi anlamı; n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.