Cardinal Symptom teriminin tıbbi anlamı; Hastalığın en önemli belirtisi;