Cardinal teriminin tıbbi anlamı; a. Esas, baş, en önemli.