Cardiogram teriminin tıbbi anlamı; n. Kardiyografın kaydettiği çizgi, kardiyogram.