Cardiography teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Kalb ilmi; 2. Kardiyograf aletinin kullanışı, kardiyografi.