Cardiometer teriminin tıbbi anlamı; n. Kalbin çalışma gücünü ölçen alet.