Cardioplasty teriminin tıbbi anlamı; n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.