Cariogenicity teriminin tıbbi anlamı; n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.