Carpometacarpal Joint teriminin tıbbi anlamı; of the thumb: El başparmağının bilek-tarak eklemi, articulatio carpometacarpea pollicis;