Causalgia teriminin tıbbi anlamı; n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.