Cerebron teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin dokusunda bulunan bir serebrosid (Serebronik asit, sfingosin ve galaktoz'dan oluşur).