Cerebropathy teriminin tıbbi anlamı; n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.