Cerebrosclerosis teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.