Cerebrospinal Liquor teriminin tıbbi anlamı; Beyin-omurulik suyu (sıvısı);