Cerebrum teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. Cerebra).