Cerium teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Ce işareti ile bilinen atom no: 58 ve atom ağırlığı: 140.13 olan kimyasal element, seryum.