Cerolysin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Balmumunu ayrıştaran bir lizin. sefolizin.