Ceroma teriminin tıbbi anlamı; n. Yumuşama ile belirgin dejenerasyon gösteren tümör (Balmumu yapı ve kıvamı gösterir).