Ceruminal, Ceruminous Glands teriminin tıbbi anlamı; Kulak yağı bezleri.