Ceruminal Impaction teriminin tıbbi anlamı; Dış kulak yolunda fazla miktarda, yağlı maddeden oluşan kulak kiri toplanması;