Cervical Artery, Arteria teriminin tıbbi anlamı; Boyun arterleri (1. Ascending cervical artery, arteria, Boyun yükselen arteri, a. cervicalis ascendens. 2. Deep cervical artery, arteria, Boyun derin arteri, a. cervicalis profunda. 3. Superficial cervical artery, arteria, Boyun yüzeysel arteri, a. cervicalis superficialis. 4. Transverse cervical artery, arteria, Boyun transvers arteri, a. transversa colli veya a. transversalis colli);