Cervical Smear teriminin tıbbi anlamı; Servik süzerindeng erekse servikal kanal salgısından hazırlanan yayma (Kanser taramasında ve erken sanker teşhisinde uygulanır);