Cervical Tabes teriminin tıbbi anlamı; Kolların felci ile başlayan, tabes dorsalis;