Cervical Vertebra teriminin tıbbi anlamı; Boyun omurları;