Cervicodorsal teriminin tıbbi anlamı; a. Boyun ve sırtla ilgili.