Cervix Uteri teriminin tıbbi anlamı; Uterusun boyun kısmı.