Ceylon teriminin tıbbi anlamı; Seylan yosunu agarı;