Chamber Pot teriminin tıbbi anlamı; Dışkı veya idrar kabı,lazımlık.