Chamecephaly teriminin tıbbi anlamı; n. Başın ileri derecede basık oluşu hali (sefalik indeks 70 veya altında).