Change teriminin tıbbi anlamı; n. Değişme, değişim.