Changeable teriminin tıbbi anlamı; a. Bir kararda durmayan, değişebilir, değişken.