Channel teriminin tıbbi anlamı; n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.