Chap teriminin tıbbi anlamı; n. Deri üzeirnde soğuk v.s. sebeple oluşan çatlak, yarık.