Chaput's Operation teriminin tıbbi anlamı; Sun'i anus açma ameliyatı;