Charcoal teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Odun kömürü, organik kömür.