Charcot-Neumann Crystal teriminin tıbbi anlamı; Meni'de bazı hayvansal dokularda bulunan spermin ve fosfat bileşiminden ibaret küçük kristaller (Eozin'le kolayca boyanır);