Chasma teriminin tıbbi anlamı; n. Esneme, istemdışı ağızın açılıp kapanması.