Chaulmoogra Oil teriminin tıbbi anlamı; biochem. Şolmugra yağı (cüzzam tedavisinde kullanılır);