Cheek Bone teriminin tıbbi anlamı; Yanak (elmacık) kemiği.