Cheilognathopalatoschisis teriminin tıbbi anlamı; n. Üst dudak, üst çene ve üst damağın doğuştan müşterek yarıklık gösterişi.