Cheilotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.